Manuele therapie bij C1 nekwervel klachten

Heb je last van nekpijn, rugpijn en andere klachten, zoals duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid? Dit zijn klachten die passen bij een ontwrichting van de bovenste nekwervel (de C1 nekwervel). Op deze pagina lees je meer over de oorzaken, klachten en behandelmogelijkheden voor C1 nekwervel problematiek.

De klachten zijn erg vervelend, maar met goede zorg wel te verhelpen!

Wat is de C1 nekwervel?

De nek is opgebouwd uit zeven nekwervels. Deze wervels zijn onderdeel van de wervelkolom en bieden stevigheid aan de nek, waardoor je bijvoorbeeld je hoofd rechtop kan houden. Daarnaast beschermen de nekwervels het ruggenmerg, een bundel van zenuwen die door het wervelkanaal loopt.

Elke wervel in de wervelkolom heeft een afkorting die bestaat uit een letter en een cijfer. De C staat voor cervicaal, de benaming voor de nek in het Latijn. Het cijfer wordt van boven naar onder toegekend, wat de C1 nekwervel dus de bovenste wervel in de nek maakt. Deze wervel wordt ook wel aangeduid als atlas.

De wervel vormt de verbinding tussen je schedel en wervelkolom. Het gewricht houdt het hoofd op zijn plek en maakt het mogelijk om het hoofd te draaien.

De oorzaak van C1 nekwervel klachten

C1 nekwervel klachten worden vaak veroorzaakt door een subluxatie van de wervel. Bij een subluxatie raakt de C1 nekwervel deels ontwricht, waardoor de stand van deze wervel in de wervelkolom verandert.

De C1 wervel is de enige wervel in de nek zonder tussenwervelschijf. Het ontbreken van de tussenwervelschijf maakt veel beweging mogelijk tussen de wervel en de schedel, maar hierdoor is de kans op een subluxatie wel groter.

De veranderde stand van de wervel kan andere structuren in de weg zitten, waardoor deze in beknelling raken. Dit kan op zijn beurt weer klachten tot gevolg hebben. In de meeste gevallen ontstaat een ontwrichting door een ongeluk of val. Ook kan de scheefstand al sinds de geboorte aanwezig zijn.

Nek pijn

C1 nekwervel klachten

De C1 nekwervel vormt de verbinding tussen de wervelkolom en de schedel. De scheefstand kan hierdoor allereerst zorgen voor bewegingsbeperkingen van het hoofd ten opzichte van de nek. Ook wordt de opening voor de (hersen)zenuwen, die door deze wervel lopen, kleiner. Hierdoor kan er druk ontstaan op deze zenuwen.

Zenuwen spelen een cruciale rol in de signaaloverdracht in ons lichaam. Bij een verstoring hiervan kunnen er uiteenlopende klachten ontstaan. Denk hierbij onder andere aan hoofdpijn, migraine, slapeloosheid, vermoeidheid, duizeligheid en rugpijn. Je klachten zijn volledig afhankelijk van de plek waar de zenuw bedrukt wordt.

Naast druk op het ruggenmerg, een bundel van zenuwen, kan de subluxatie ook druk geven op andere structuren, zoals bloedvaten, lymfevaten en slagaders. Ook dit kan klachten geven, zoals kramp, stijfheid en vermoeidheid.

Manuele therapie bij C1 nekwervel klachten

Manuele therapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Na de opleiding fysiotherapie heeft de therapeut nog een extra opleiding gevolgd. Door deze opleiding is de therapeut gespecialiseerd in het behandelen van gewrichtsklachten.

De behandeling zal altijd starten met een kennismakingsgesprek waarin jouw klachten besproken worden. Daarnaast zal de therapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Naar aanleiding hiervan zal de therapeut bepalen of er daadwerkelijk sprake is van klachten aan de C1 nekwervel of dat er iets anders aan de hand is.

Wanneer de diagnose is gesteld, zal de behandelaar handmatig een atlas correctie uitvoeren. Door deze correctie worden de locatie en functie van deze wervel hersteld. Na de uitvoering van de correctie zal de therapeut het functioneren en de stand van de atlas in de gaten houden.

Kom langs bij Fysio 038!

Herken jij het klachtenbeeld dat wordt geschetst in dit artikel? Bij Fysio 038 helpen wij jou graag bij het verminderen van jouw klachten. Kom daarom langs of maak telefonisch of via onze website een afspraak.

Naast manuele therapie bieden wij ook andere behandelmethoden aan, zoals fysiotherapie, ergotherapie, dry needling en meer. Bij Fysio 038 kun je dus altijd terecht voor zorg op maat!

Vragen? neem vrijblijvend contact op.