Kinder-manueeltherapie

Kinder- manueel therapie

Wat is kinder-manueeltherapie?

Een gespecialiseerde vorm van manuele therapie kan worden toegepast op zuigelingen, die een blijvende beperking hebben in het functioneren van hun nekje. Dit wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS).

De meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie van nek en hoofd en/of overstrekking van de nek, die beiden (bijna) niet doorbreekbaar zijn. Daarnaast ook: onrust, de baby huilt veel en slaapt slecht en reflux (spugen). Door het aanhoudende karakter van de dwangstand in de nek, kan een afplatting van de schedel ontstaan, de zogenoemde Deformatieve Plagiocephalie.

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek, onderzoeken wij jullie/jouw baby altijd op zeer korte termijn. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij jullie/jouw kindje desgewenst meteen behandelen. Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een gestoorde nekfunctie te herstellen. Na de behandeling zal de kinder-manueeltherapeut indien nodig adviseren ook een kinderfysiotherapeut in te schakelen.

De behandelingen van uw baby worden vergoed uit de basisverzekering.

Neem direct contact met ons op

Symptomen

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen. De symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren.

een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje
voortdurende onrust
een afwijkende stand van het hoofd
de baby overstrekt veel
de baby huilt veel en slaapt slecht
reflux (spugen)
een afplatting van de (achterzijde) van de schedel
het hele ruggetje is dikwijls scheef (scoliose)

Mirte en Liam

Indien de kinder-manueeltherapeut geen behandelbare stoornis vindt, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar een kinderfysiotherapeut of huisarts.

Vragen? neem vrijblijvend contact op.