ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

AANMELDING
U kunt zich op twee manieren aanmelden:
• op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist.
• op eigen initiatief.
Wanneer u zich op eigen initiatief aanmeldt, voeren wij een screening uit om te controleren of we u in behandeling kunnen nemen. Bij twijfel zullen wij dit niet doen en u adviseren contact op te nemen met uw huisarts. Bij de eerste afspraak dient u een legitimatiebewijs en informatie over de zorgverzekering mee te nemen.

AFSPRAAK
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak, maximaal 1 keer per dag.

VERGOEDING
U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen. Overschrijding van het aantal te vergoeden behandelingen komt voor eigen rekening.

AFSPRAAK ANNULEREN
Een afspraak dient ruim van te voren worden afgezegd, minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dit kan telefonisch (088-031 3038) of via de mail (info@fysio038.nl). Ook kunt u een bericht achterlaten op onze website door het contactformulier in te vullen. Zo kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen.
Wordt de afspraak niet minimaal 24 van te voren geannuleerd of niet nagekomen, dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen, middels een factuur. Let op: deze factuur is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar, omdat het niet om verleende zorg gaat. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.

CALAMITEITEN
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer) op te volgen.

AANSPRAKELIJKHEID
De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijkruimte.

ROKEN
Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

DEFECTEN EN STORINGEN
Wij verzoeken u defecten of storingen direct te melden bij een van onze medewerkers.

BEHANDELING DOOR COLLEGAE
Het kan af en toe voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan door uw vaste therapeut. Door het multidisciplinaire karakter van de praktijk, verwijzen wij met toestemming van u intern naar elkaar. Zodoende ontvangt u de beste zorg op het juiste moment.

MOTIVATIE
Voor veel behandelingen kiezen wij voor een actieve aanpak, d.w.z; de benadering zal zo functioneel mogelijk zijn. Wij rekenen erop dat u, wanneer u zich bij ons laat behandelen over een gezonde motivatie beschikt.

BEREIKBAARHEID
Fysio038 is voor alle administratieve vragen telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

OMGANG CLIENTENGEGEVENS

Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonregistratie. Bij schadeclaims tijdens afhandeling van juridische zaken geven wij alleen gegevens vrij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u. U heeft ten allen tijde recht op inzage in uw medisch dossier. Voor vragen hierover/informatie opvragen, kunt u terecht bij desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie.

KLACHTENREGELING

Bij klachten over uw fysiotherapeut verwijzen wij u naar de praktijkmanager. Wanneer de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u de folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” uit de wachtkamer meenemen voor verdere stappen.

BETALINGSVOORWAARDEN (VVF)

De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim en wijzen wij u hierop in de vorm van een herinnering. Bij uitblijven van reactie en/of betaling geven wij het bedrag dat u moet betalen in behandeling bij een incassobureau. U moet dan extra kosten betalen. De incassokosten die het incassobureau u zal opleggen, bedragen volgens de wet € 40,00, exclusief de rente. Bovendien wordt over alle kosten btw berekend, omdat Fysio038 niet btw-plichtig is. U moet daarom in dit geval ook de btw betalen. Wanneer u ook gedurende het incassotraject niet betaalt, schakelen wij een gerechtsdeurwaarder in. De daaraan verbonden processen executiekosten komen in dat geval eveneens voor uw rekening. Ook hier geldt dat over alle kosten btw wordt berekend en dat u die btw moet betalen.

Vragen? neem vrijblijvend contact op.